This page may be out of date. Submit any pending changes before refreshing this page.
Hide this message.

Share Post

Post stats

Views17

Dizajn ambalaze

PopArt StudioPopArt Studio, Web dizajn studio
Dizajn ambalaže igra vaznu ulogu u prodaji i distribuciji proizvoda.

Proizvod sa dobro dizajniranom ambalažom ima veće šanse da se probije na tržistu. Naravno pored dizajna potrebo je da je proizvod kvalitetan.

Prema istraživanjima većina kupaca bira proizvode na osnovu njihovog dizajna i proizvod na polici marketa ima manje od 3 sekunde da privuče kupca.

Imati dobar dizajn ambalaže i menjati ga s vremena na vreme u skladu sa tržišnim trendovima može značiti uspeh celokupnog poslovanja firme.

Pogledajte odlične primere dizajna ambalaže.

Comment

Blog

Web and graphic design blog. PopArt web dizajn ...

Author

PopArt Studio
PopArt Studio
Web dizajn studio